De weg naar betere astmazorg

Astmakompas is dé totaaloplossing voor het bewaken van medicatiegebruik en het optimaal ondersteunen van zelfzorg voor astmapatiënten. Astmakompas verschaft waardevolle nieuwe inzichten, gebaseerd op betrouwbare data. Gedragsverandering wordt een effectief middel in de behandeling. Zo helpen wij bij het bereiken van optimale astmacontrole.

Neem contact op

App voor patiënten

Alle informatie op het juiste moment, op de juiste plaats

logboek Created with Sketch.

Astmalogboek

Bijhouden van klachten, prikkels en gebeurtenissen voor een beter inzicht in ziektebeloop.

medicatiebewaking Created with Sketch.

Medicatiebewaking

Automatische registratie van medicatiegebruik van vrijwel alle typen inhalatiemedicatie.

educatie Created with Sketch.

Educatie

Belangrijke informatie over astma, medicatiegebruik en werking, en adviezen voor zelfzorg.

actieplan Created with Sketch.

Actieplan bij klachten

Geeft de belangrijke gegevens over de behandeling. Verslechtering van de ziekte herkennen en de te nemen stappen.

communicatie Created with Sketch.

Communicatie met zorgverlener

Alle gegevens worden met de zorgverlener gedeeld. Makkelijk contact zoeken voor het stellen van vragen.

notificaties Created with Sketch.

Herinneringen en notificaties

Herinneren medicatiegebruik. Slimme notificaties. Feedback op basis van actuele gegevens.

Populatiedashboard

Een centraal dashboard voor beter ziektemanagement

rapportages Created with Sketch.

Rapportages

Bekijk trends in therapietrouw, aanvalsmedicatie gebruik, en astma controle testen.

bewaking Created with Sketch.

Bewaking

Monitor patiëntenpopulaties in het geheel. Inzicht in de dag-op-dag astmacontrole van patiënten. Identificeren van slecht ingestelde patiënten

communicatie Created with Sketch.

Communicatie

Optimale communicatie tussen zorgverleners en patiënten.

analyse Created with Sketch.

Analyse

Extra inzichten door analyse van geaggregeerde data.

Voordelen van Astmakompas

benefit Created with Sketch.

Verbetering kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit van zorg

Inzicht in dag-tot-dag gegevens, zoals trends in therapietrouw, aanvalsmedicatiegebruik, triggers en symptomen. Slimme algoritmes helpen zorgverleners om verslechtering tijdig te detecteren en een proactieve behandeling mogelijk te maken. Bezoeken aan de spoedeisende hulp en ziekenhuisopnames kunnen hierdoor worden voorkomen.

benefit Created with Sketch.

Optimale patiëntenmotivatie

Voor alles wat we doen stellen we de gebruikerservaring bovenaan. Door de intuïtieve, gebruiksvriendelijk en slimme oplossing blijft de patiënt sterk betrokken. Alleen dan zal de patiënt gemotiveerd blijven gegevens te registeren.

benefit Created with Sketch.

Ontworpen voor toepassing in de klinische praktijk

Door de slimme structuur, alarmeringen en optimale integratie in de klinische workflow, is er geen grote tijdsinvestering van het zorgteam nodig. Om dit te bereiken vindt ontwikkeling plaats in nauwe samenwerking met ziekenhuizen, patiëntorganisaties, apotheken en patiënten.

Neem contact op

Real-world evidence & klinische studies

De data die door Astmakompas wordt verkregen kan ingezet worden om gebruik, effectiviteit en veiligheid van nieuwe therapieën te bestuderen. Hierdoor ondersteunt Astmakompas onderzoekers bij het verrichten van klinische studies. Patiënten hebben met Astmakompas niet alleen een makkelijk middel in handen om klachten en medicatiegebruik te registreren, ook stelt het ze in staat om informatie te verkrijgen over nieuwe behandelingen en eventuele bijwerkingen.

Effectieve astmazorg vereist dat alle tools van ondersteund zelfmanagement binnen handbereik zijn

Team

Informeel en collegiaal, maar met een enorme drive voor oplossingen die het verschil maken.

Taco Kind MD, MSc, PhD

CEO

Johan Langendoen MSc

CTO

Niels Meijssen MSc

Marketing

Michael Noom MSc

Developer

Elien Phernambucq MSc

Designer

Board of advisors

Prof.dr. Anton Vonk-Noordergraaf MD, PhD

Hoogleraar en afdelingshoofd longziekten
AMC en VUmc, Amsterdam

Dr. Jan Willem van den Berg MD, PhD

Longarts
Isala, Zwolle

Dr. Els Weersink MD, PhD

Longarts
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Prof. dr. Anke-Hilse Maitland-van der Zee PhD

Hoogleraar personalized medicine
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Dr.ir. Bert Monna MSc, MBA, PhD

CEO
Hyperion Technologies, Delft

mr. Charles de Monchy LLM, MBA

Management consultant en partner
Schaekel & Partners, Utrecht

Wilt u iets met ons delen of heeft u een vraag voor ons?

Wij horen graag van u! Neemt u gerust contact op met Taco Kind via +31 6 246 684 04 of mail taco.kind@astmakompas.nl

Taco Kind

CEO